Contact


Adres:
Timmerbedrijf Daan van der Ham
Brakeweg 55
1671 LP  Medemblik

Telefoon: 06-51226917
Fax: 0227-542660
E-mail: daanham1971@gmail.com


Algemene voorwaarden


Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van Timmerbedrijf Daan van der Ham, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Alkmaar d.d. 29-01-04 onder depotnummer 04/46. Een exemplaar van deze voorwaarden zal op eerste verzoek gratis worden toegezonden.

inloggen